Vua Hải Tặc

    One Piece

    Tên Khác: Đảo Hải Tặc
    One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng…

    1 1 1164 Đang ra

    4 ngày trước