Đảo Hải Tặc

    One Piece

    Tên Khác: Đảo Hải Tặc
    One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng…

    1 1 16377 Đang ra

    1 tháng trước